Organisatie  | Werkterrein

Zoals reeds vermeld richt het Prins Bernhard Cultuurfonds zich op het steunen van projecten vallend onder de volgende zes culturele sectoren:

GESCHIEDENIS EN LETTEREN
Hieronder vallen projecten en activiteiten op het gebied van alfa- en gammawetenschappen en de letteren ten behoeve van een breed, op dit terrein ondeskundig publiek. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.

BEELDENDE KUNST

Dit zijn projecten en activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Het werkterrein beeldende kunst omvat daarnaast ook vormgeving en architectuur. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.

PODIUMKUNSTEN

Tot podiumkunsten rekent het fonds: muziek, dans, theater, video en film. Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen binnen deze disciplines. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE

Hierbij kan men denken aan projecten met een educatief karakter en/of activiteiten die zich richten op bijzondere doel- of publieksgroepen. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.

NATUURBEHOUD

Het Cultuurfonds rekent zelfs de natuur tot zijn werkterrein. Voor de stichting zijn natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen dit werkterrein is er aandacht voor natuurbehoud maar vooral voor projecten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.

MONUMENTENBEHOUD

Als laatste kan het werkterrein Monumentenbehoud tevens tot deze lijst worden toegevoegd. Binnen dit werkterrein ligt de focus voornamelijk op klein restauratie- en/of herstelwerk van het (on)roerend culturele erfgoed. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.