Organisatie  | Vergaderagenda

VERGADERAGENDA

In de loop der jaren heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied een niet aflatende toename in het aantal aanvragen mogen ervaren. Gezien kan worden dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op het PBCCG ter honorering van projecten. Met grote tevredenheid mogen we dan ook veilig vaststellen dat het goede werk dat verricht wordt steeds meer waardering krijgt op alle zes de eilanden.

Vergaderdata en inzendtermijnen
Het dagelijks bestuur behandeld aanvragen tot Nafl. 10.000. De vergaderdata zijn doorgaans iedere vierde (4e) dinsdag van de maand, behalve in Augustus, zie home page voor agenda. Projecten dienen tenminste 10 werkdagen voor de vergadering ingediend te zijn. LET  OP: in Juli en December wordt er NIET vergaderd.

De vergaderdata van het algemeen bestuur in het lopend jaar (aanvraagbehandeling boven de Nafl. 10.000 met een maximum van Nafl. 25.000) zijn hieronder aangegeven. Daarbij geldt dat de projecten tenminste één maand voor de vergadering ingediend dienen te zijn.

  • 16 Maart 2018
  • 8 Juni 2018
  • 31 Augustus 2018
  • 2 November 2018